Vision

Vi i Naturliv är ett nätverk av personer som längtar efter ett liv i harmoni med naturen. Vi har en längtan till vårt ursprung. Till ett liv som jägare och samlare, det liv vi är från början är menade att leva. Ett liv där vi blir de fria och vilda varelser vi egentligen är, där alla andra varelser blir våra systrar och bröder.
Ett liv baserat på ömsesidig respekt, vi i Naturliv vill finnas som en bro mellan vår vardagscivilisation och jägar & samlarlivet i vildmarken.

Vi vänder oss till alla människor, företag, skolor etc för kurser, vistelser från tre dagar upp till en månad, "Wildmoon" dvs start och slutdatum mellan två fullmånar. Även överlevnadskurs i passande tidsrymd som teambuilding för grupper och nätverk.

Vi ser oss som en del av det uppvaknande som pågår världen över. Ett uppvaknande som bygger på insikten om det delvis otillfredsställande och ohållbara i det sätt vi moderna människor lever på. Detta uppvaknande är ett återknytande till den uråldriga visdomen, det ursprungliga sättet att leva. Det sätt som alla vilda varelser lever på.

Då vi ser oss själva som en del av naturen och känner medkänsla med allt liv, blir det naturligt att bedriva vår kursverksamhet i linje med vår passion där vi kan kombinera arbete med vår passion för vildmarksleverna och vår drivkraft att bidra till oss människors balans med Moder Jord.

Välkomna till Naturlivs kurser där vi bland våra högsta prioritet sätter den sociala gemenskapen i fokus, där vi rymmer alla våra personliga egenheter ger oss alla utrymme att utrycka hur vi känner oss för stunden. När vi äter sitter vi i cirkeln runt elden, där lagar vi mat, umgås, hantverkar, sjunger, dansar och håller "delning" där alla har ordet en i taget och ges möjlighet att bidra till gruppens öppenhet genem frihet att vara den man är.

Naturlivs kurser lämpar sig väl även för survivalister och preppare då våra kurser siktar ännu längre än att endast överleva, vi bygger en stadig grund för att överleva och LEVA ett liv utanför civilisationen i gemenskap med andra.